Lid worden van Toneel 4? Dat kan

Je kan Toneel 4 extra steunen, door lid te worden van onze geweldige vereniging. De lidgelden zijn dezelfde als vorig jaar.Je kan ons steunen op verschillende manieren:

 • Individueel lidmaatschap: € 20
  • Geeft recht op één vrijkaart per productie
 • Duo – lid: € 40
  • Geeft recht op twee vrijkaarten per productie
 • Gezinslidmaatschap: € 60
  • Geeft recht op een vrijkaart voor alle inwonende gezinsleden per productie
 • Ere – lidmaatschap: minimum € 70
  • Geeft recht op een vrijkaart voor alle inwonende gezinsleden per productie

De voorstellingen van Tovikito zijn inbegrepen en in januari trakteren we onze leden graag op iets extra. Als je hebt gekozen hoe je ons dit seizoen wil steunen dan mag je het bedrag storten op rekeningnummer BE92 7343 5616 6023 (BIC: KREDBEBB) van Toneel Vier

met als vermelding: voor- en achternaam van de persoon die lid is/wordt.
Heel erg bedankt voor je steun, je applaus en je vriendschap voor Toneel 4 Leuven.